Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Aile Dizimi Eğitimi

Hellinger Terapisi olarak da bilinen Aile Dizimi Terapisi, sistemik konstellasyon gibi en iyi bilinen tedavi yöntemleri üzerinde uzun yıllar çalışmış Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. 90’lı yıllarda geliştirilmiş olan bu yöntem, Bert Hellinger’in sistemik aile terapisi ve fenomenolojik psikoloji anlayışı çerçevesinde, bireyin aile bağları arasında gezinerek iç dünyasında ailesiyle barışmasını ve bu yolla sistemin aksayan, yıkılan, bozulan taraflarını onarmayı hedeflemektedir. Nitekim, yapılan araştırmalar ailesiyle barışamamış bireylerin sosyal çevreleri ve özellikle partnerleri ile ilişkilerinde tıkanıklık yaşayarak başarısız olduklarını doğrulamaktadır.

Eğitim ve Sertifika Bilgileri

Eğitim Yöntemi :Uzaktan Eğitim – Uygulama

Süre: 2 ay 80 Saat Teorik 16 Saat Uygulama

Belge :Therhappy Center 

Sınav Yöntemi : ONLİNE

Aile Dizimi (Hellinger Terapisi) Nedir?

Hellinger Terapisi olarak da bilinen Aile Dizimi Terapisi, sistemik konstellasyon gibi en iyi bilinen tedavi yöntemleri üzerinde uzun yıllar çalışmış Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. 90’lı yıllarda geliştirilmiş olan bu yöntem, Bert Hellinger’in sistemik aile terapisi ve fenomenolojik psikoloji anlayışı çerçevesinde, bireyin aile bağları arasında gezinerek iç dünyasında ailesiyle barışmasını ve bu yolla sistemin aksayan, yıkılan, bozulan taraflarını onarmayı hedeflemektedir. Nitekim, yapılan araştırmalar ailesiyle barışamamış bireylerin sosyal çevreleri ve özellikle partnerleri ile ilişkilerinde tıkanıklık yaşayarak başarısız olduklarını doğrulamaktadır.

Aileler kuşaklar boyu birbirine görünmez bağlar ile bağlanmaktadır. Psikolojik rahatsızlıklara konu vakaların büyük bir kısmı, bireylerin kök ailesinde yaşamış olduğu sorunlardan kaynaklanmaktadır. Önceki kuşaklar tarafından işlenen ve sorumluluğu işlenenler tarafından alınmamış fiiller, çocuklar ve torunlar silsilesinde sonraki nesillere aktarılmakta ve bu nesillerin hayatlarında da olumsuzluklara yol açabilmektedir. Kolektif bilinç kuramına dayanarak yaşanan tecrübelerin insan DNA’sına kaydedildiği varsayımına bağlı olarak Aile Dizimi, insanın tüm düşünceleri ve edimlerinin geçmişten gelen enerji düzeylerinde kayıtlı olmasını temel alır.

Ailelerin, kurumların, çiftlerin ve bireylerin enerjisel alan olarak tabi oldukları sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerde enerji akışının düzgün bir şekilde sağlanamaması sistemlerin işleyişinde tıkanmalara neden olmaktadır. Aile Dizimi yöntemi bu tıkanıkların giderilerek, bazen aynı nesilden kişilerde bazen de sonraki nesillerde ortaya çıkabilen kilitlenmelerin yarattığı sorunların giderilerek sistemin daha düzgün işlemesine katkı sağlamaktadır. İnsan tamamen geçmişinden bağımsız bir birey olarak değil, kan ve aile bağlarıyla gelen bir bütünün, daha büyük bir sistemin parçası olarak ele alınmalıdır. Eğitimlerimizde bütüncül ekol terapi tekniği kullanılmaktadır.

Aile Dizimi Terapisi Eğitiminin Amacı Nedir ?

Sistem dizimi yaklaşımını benimseyen aile dizimi eğitimimiz sayesinde;

Halihazırda hayatta olmayan aile bireylerimizin yaşadıkları, şu anki hayatımızı nasıl etkileyebiliyor?

Yaşadığımız sorunların temelleri nereden geliyor?

Geçmişteki aile içi travmalarla yüzleşebilmek ve geçmişimiz ile helalleşebilmemiz mümkün mü?

Önceki nesillerin bizim üzerimizdeki kötü etkilerinden nasıl arınabiliriz?

Kendi potansiyelimize ulaşmamıza engel olan aile dizimi faktörlerini tespit edebilir miyiz?

Bizi yönetip yönlendiren üstlendiğimiz bütün rollerden ve yönelimlerden özgürleşebilmemiz mümkün mü?

Farkında olmadığımız ve kendimizin dahi bilmediği gerçekler enerji alanımızı nasıl yönetebilir?

gibi sorularımızın en doğru cevaplarını keşfederek geçmişimizden kaynaklanan tıkanıklıkları açacak çözümler üreteceğiz.