Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşünce odaklı bir terapi yöntemidir. Kişiye fayda sağlamayan olumsuz düşüncelere odaklanarak bunları değiştirmeye çalışır. Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi ile tanımlanmış bozukluğun sebep olduğu problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu terapi yöntemi düşüncelerimizde, düşünce şemalarımızda, inançlarımızda var olan olumsuz düşüncelere odaklanarak davranışlarımızı değiştirir. BDT, hızlı ve etkili bir terapi tekniği olarak tanınmaktadır. Anksiyete bozuklukları, panik atak, depresyon, obsesif bozukluk, yeme bozuklukları, obezite, travma sonrası stres bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk, cinsel işlev bozuklukları, alkol-madde bağımlılığı, uyku bozuklukları, öfke kontrol sorunları gibi birçok durumda pozitif sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 

Eğitim Konuları

BDT Nedir?

Bilişsel Kavram Nedir?

Hislerimiz Davranış ve Duygularımıza Nasıl Yansır?

Bilişsel Çarpıtmalar

Otomatik Düşünceleri Ne Oluşturuyor?

Ana İnançlara Dönme

Ara ve Ana İnançlar

Bilişsel Terapi Yöntemleri

Danışan Alma ve Tedavi Teknikleri

Etik ve Yasal Süreçler

Seans Yapılandırması

Danışana Verilecek Ödevler

Vaka Formülasyonu 4D Kuralı ve Teknikleri

Danışan Dinleme

Formülasyonlar

İleri Teknikler

Problemler