Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Dr. Abdurrahman Kendirci

Öğretim Üyesi

Eposta:
abdurrahmankendirci@hotmail.com abdurrahmankendirci@gmail.com

Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü 2004 yılında bitirdi, Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde “Eşler Arası Öfke ve Şiddet” konusunda tamamladı. Yine aynı üniversitede “Pozitif Psikoloji Temelli Mesnevi Hikâyelerine Dayalı Psikoeğitim Programının Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi” başlığında doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını almıştır.

Dr.Abdurrahman KENDİRCİ, mezuniyetinden sonra MEB’e bağlı ilk ve ortaokul kurumlarında, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde uzman psikolojik danışman & çocuk, ergen ve aile terapisti olarak görev yapmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üniversite öğrencilerine yönelik “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu” eğitimlerinde de eğitmen olarak görev almıştır. 14 yıllık meslek hayatında birçok kuruma eğitim ve seminerler vererek; yüzlerce gençle buluşmuş, aldığı lisansüstü eğitimlerine kendini geliştirecek ve yenileyecek sertifikalı eğitimleri de katarak yüzlerce saat psikolojik danışma seanslarını yürütmüştür.

Ayrıca; 2005, 2009 ve 2010 yıllarında yerel televizyonlarda çocuk ve aile konularında programlar yaparak da anne-babaları bilgilendirmiştir. Yine çocukluğundan itibaren şiiri bir sevda olarak yaşamış “Bir Leyla Günlüğü” ve “Gündoğmadan” isimli radyo ve televizyon programlarını bir hobi olarak yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Dr.Abdurrahman KENDİRCİ psikolojik danışma ve psikoterapinin insanın varoluşuna anlam kattığına inanarak, “İnsan, insanın ilacıdır” yaklaşımıyla hareket edip bu amaçla psikoterapide çok önemli eksikliği gideren “Pozitif Psikoloji” üzerine yoğunlaşmıştır. Pozitif Psikolojik Danışmanlığı geliştirmek için 10 Ekim 2018 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nü kurmuş ve meslek hayatına da Pozitif Psikoloji Enstitüsü bünyesinde İstanbul’da devam etmektedir. Bununla birlikte İstanbul’da bazı vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

ÇALISMA ALANLARI

-Çift ve aile danışmanlığı,
-Eşler arası iletişim ve uyum,
-Eşler arası öfke ve şiddet
-Çocuk ve ergen danışmanlığı,
-Yetişkin Terapisi
-Çocuk ve ergenlerde davranış problemleri
-Çocuklar için psikolojik testler uzmanlığı
-Pozitif psikoloji,
-Mesnevi ve Rumi Terapi
-Ben Ötesi Psikoloji

AKADEMIK YAYINLAR

Kendirci, A. (2013). Evli bireylerin öfke ifade tarzları ve şiddet sorumluluğunun incelenmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi Kendirci, A. (2015).
Evli bireylerin öfke ifade tarzları ve şiddet sorumluluğunun incelenmesi,
XIII. Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi, Mersin Kendirci, A. (2015).
Existence and Human Value in Mathnawi (Mesnevi’de Varlık ve İnsanlık Değeri),
Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE) 3(1), 11-17 Kendirci, A., Gündaş A. & Yeğin F. (2013).
Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumunun aşka ilişkin tutumlar ve bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi,
XIII. Ulusal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kongresi,
Mersin Kendirci, A, Gündaş, A. & Aydın, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin iyi oluş düzeyinin okula yabancılaşma düzeylerini yordamadaki rolü, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla Gündaş, A., Kendirci, A. (2016).
Ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin duygusal özerkliği yordamadaki rolü, Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla Kendirci, (2019).
Pozitif Psikolojik Danışmanlık ve Mesnevi, 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul

SERTIFIKALI EGITIMLER

Diksiyon ve Güzel Konuşma / Samsun-2004
Hızlı Okuma Teknikleri / Samsun- 2004
WISC-R Zeka Testi / Ankara- 2009)
Çocuklar için Projektif Testler Eğitimi /-2009
Cat ( Chıldren Apperceptıon Test)
Louissa Düss Psikoanalitik Hikayeler Testi
Çocuk Çizim Testleri
T.A.T / Tematik Algı Testi (Ankara-2010)
Çocuklar için Objektif Testler Eğitimi /Ankara-2010
D2 Dikkat Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Gesell Gelişim Figürleri Testi
Frankfurt Dikkat Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Frosting Gelişimsel Görsel Algı Testi
Porteus Labirentleri Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi
Cattel 2-A Zeka Testi
Cattel 3-A Zeka Testi
Aile Danışmanlığı / Konya-2011
Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi / Ankara-2011
MMPI Uygulayıcı Eğitimi / Ankara-2011
Marka, algı ve Profesyonel İmaj Yönetimi / İstanbul-2014
Ergen ve Gençlerde İntihar ve Müdahale Eğitimi / Konya-2016

VERDIGI EGITIM VE SEMINERLER

Çocuklar için projektif testler eğitimi- CAT,
Louisa Duss psikanalitik hikaye testi, çocuk çizim testleri ve TAT (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)
Çocuklar için objektif testler eğitimi (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)
Çocuklarla Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Alanda çalışan uzmanlara yönelik)
Aile içi iletişim (Ailelere yönelik)
Eşler arası iletişim (Çiftlere yönelik)
Çocuklarla Sağlıklı iletişimin yolları (Ebeveynlere yönelik)
Anne-Baba tutumları (Ebeveynlere yönelik)
Öfke yönetimi (Kurumlara yönelik)
Ailede öfke yönetimi (Ailelere yönelik)
Başarı ve motivasyon (Öğrencilere yönelik)
Verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı, Meslek tercihi vs (Öğrencilere yönelik)
Çocuklarda karakter kazanımı (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)
Sosyal medya ve çocuk (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)
İletişim becerileri (Kurumlar, Öğretmenler, ebeveynlere, öğrencilere yönelik)
Davranış problemleri olan çocuklara yaklaşım tarzları (Öğretmen ve ebeveynlere yönelik)
Sağlıklı öğretmen ve öğrenci ilişkisi (Öğretmenlere yönelik)
Eğitimde ödül ve cezanın yeri (Öğretmenlere yönelik)
Eğitim Koçluğu Eğitimi (Öğretmenlere yönelik-34 saat)
Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Trakya Bölgesi KYK Yurtları) 2013 (48 Saat)
Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Samsun Bölgesi KYK Yurtları) 2012 (24 Saat)
Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu Eğitmenliği (Samsun Bölgesi KYK Yurtları) 2013 (24 Saat)