Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Dr. Özlem Şener

ÖĞRETİM ÜYESİ

EĞİTİM

Sakarya Üniversitesi / Sosyoloji / Lisans

İstanbul Ticaret Üniversitesi / Psikoloji / Lisans (Bilimsel H.)

İstanbul Ticaret Üniversitesi / Psikoloji / Y. Lisans

Uluslararası Zerka Moreno (İstanbul Psikodrama) Enstitüsü / Psikodrama Grup Psikoterapisi / Profesyonel Sertifika

Ottawa Üniversitesi Kanada / Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı / Profesyonel Sertifika

İstanbul Üniversitesi / Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Doktora

YAYINLAR

  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI&SSCI & AHCI)

Şener Ö.  (2022). Effect of Psychodrama on Fibromyalgia Patients’ Pain Levels, Quality of Life, and Skills of Expressing Emotions Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology 4(4): 361-369.  Doi:10.35365/ctjpp.22.4.07 (ESCI)

  •  Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şener, Ö. (2021). The effect of psychodrama on fibromyalgia syndrome: A case report. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(4), 237-245. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.4.634 (ERIC)

Şener Ö. (2021) Investigation of the relationship between family relations and peer bullying of primary and secondary school students, İlkogretim Online- Elementary Education Online, 20 (1): 341-352. doi: 10.17051/ilkonline.2021.01.032 (Scopus)

Sener O. Kahraman, S. &Kaytaz, E.F. (Süreç devam ediyor) The Relationship between Emotional Expression, Life Satisfaction and Psychological Resilience in Gay Men in Turkey, Journal of Homosexuality.

Sener O. Yumlu, İ. (Süreç devam ediyor) Investigation of The Mediating Role Of Psychological Resilience In The Relationship Between The Fear Of Covid-19 and The Psychologıcal Status of Adult Individuals, Current Psychology.

  • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Şener Ö. (2019). Meslek Etiği (Ed. M. Yapıcı) Sınıf içi Psikolojik Süreçler içinde, Ankara: Eğiten Kitap.

Şener, Ö. (2020). Pozitif Psikoloji (Ed. S. Bulut)- Spontanlık ve Psikolojik İyi Oluş İçinde Ankara: Nobel Kitapevi. Isbn:978-625-406-368-8

Şener, Ö. (2020). Rehberlik (G.Y. Ed. İ. Erdoğan- Ed. M. Öztabak)- Rehberlikte Hizmet Türleri içinde, Ankara: Murat Yayınları.

Şener, Ö. and Uzun B. (yayın sürecinde). Romantic Bonds: Attachment Styles, Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior, Springer.

Şener, Ö. and Kızılca, E. (yayın sürecinde). Female Orgasm: Environmental Factors, Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior, Springer.

Şener, Ö. and Polat S. (yayın sürecinde). Clitoris, Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior, Springer.

Şener, Ö. Uzun, B. Yıldız D. (yayın sürecinde). Childhood: parental neglect, Encyclopedia of Domestic Violence, Springer.

PROJELER

  • İdari Görevler

Program Başkanlığı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, 2019-2020

  • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

IPI Psikodrama Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Cinsel Sağlık Eğitimi Derneği- Cised Üsküdar Şubesi Bşk. Yardımcısı

  • Ödüller

Doğa Koleji Takdir Belgesi 2004

1884 Vakfı Teşekkür Belgesi 2007

Certificate of Appreciation Community Cup Canada 2011

Deprem Sonrası Psikolojik Destek, Nepal Turkey Foundation, Nepal, 2016

BAP Teşvik Ödülü, 2019 ve 202