Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Prof. Dr. Hande Türker

Nöroloji Profesörü

Prof.Dr.Hande Türker, tıp doktoru, nörolog ve klinik nörofizyoloji uzmanı olup, Bursa’da dünyaya geldi. Bursa Anadolu Lisesini 1985 yılında birinci olarak bitirdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlık Eğitimi sırasında, Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoz Bölümü ve AMATEM, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Çocuk Nörolojisi bölümlerinde çalıştı.
Nörolog olduktan sonra primer olarak klinik nörofizyoloji (Elektronöromiyografi ve Uyandırılmış Potansiyeller) üzerine master yaptı. Türkiye’nin ilk diplomalı klinik nörofizyoloji uzmanlarındandır. Uzmanlık sonrası, doçentliği sırasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Trankranial Manyetik Stimülasyon çalışmasında proje yürütücüsü olarak görev yaptı.
Nöropsikolojik çalışmalarda proje görevisi olarak çalıştı. Nöromüsküler hastalıklar, hareket bozuklukları, nöropatik ağrı, baş ağrısı ve botulinum toksin uygulamaları ve nörorehabilitasyon konularında yaklaşık otuz yıldır çalışmaktadır. Son yıllarda psikolojik danışmanlık eğitimleri alan Prof.Dr.Türker, özellikle aile dizimi, evlilik ve ilişki danışmanlığı, yaşam koçluğu konularında çeşitli eğitimlerin dışında, uzun zamandır iletişim, empati, beden dili, yazarlık atölyeleri, diksiyon, editörlük, sinema, medya okur yazarlığı, hayır diyebilmek konularında çeşitli sertifikalara sahiptir. Şifacılığın bütünsel olduğuna inanmaktadır. İngilizce, Almanca, Yunanca bilir. Evlidir. Akademik Akıl ve By Protokol dergilerinde köşe yazıları yazmaktadır.

Öğrenim Durumu:

 • Lisans Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1991
 • Y. Lisans Elektrodiyagnostik Nöroloji Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2001
 • Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Nöroloji Uzmanlık Eğitimi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 1997

Yüksek Lisans Tez Başlığı

 • Multipl sklerozlu hastalarda kısa latanslı somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller ve santral iletim zamanı (2001), Tez Danışmanı: Prof.Dr. Gülseren Akyüz.
 • Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: İskemik inme ve geçici iskemik atak tanısı alan genç hastalarda antikardiolipin antikor düzeylerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması (1997), Tez Danışmanı: Doç.Dr. Hulki Forta.

Görevler:

 • Ar.Gör. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 1992-1997
 • Uzm.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elektrodiyagnostik Nöroloji Yüksek Lisans Programı, İstanbul 1998-2001
 • Uzm.Dr. Bartın SSK Hastanesi 2001-2003
 • Yar.Doç.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun 2003-2011
 • Doç.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun Mart 2011-2018
 • Prof.Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Samsun Mart-2018-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları 

 • Bolat N.,” Behçet ve Nörobehçet hastalarında kısa ve orta latanslı beyin sapı uyandırılmış potansiyellerin değerlendirilmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018 (Uzmanlık tezi)
 • Sandıkçı U., ‘’Diabetik ayak gelişiminde elektrofizyolojik risk faktörleri’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010 (Uzmanlık tezi)
 • Oruç, K., ’’Periferik Nöropati Saptanmayan Diabetik Hastalarda Santral Nöropati Varlığının Elektrofizyolojik Olarak İncelenmesi’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2007 (Uzmanlık tezi)

Projelerde Yaptığı Görevler 

 • Bolat N.,” Behçet ve Nörobehçet hastalarında kısa ve orta latanslı beyin sapı uyandırılmış potansiyellerin değerlendirilmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018/Proje Yürütücüsü
 • Sandıkçı U., ‘’Diabetik ayak gelişiminde elektrofizyolojik risk faktörleri’’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010/ Proje Yürütücüsü
 • Proje yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Alpaslan Şahin, ” Şahin, HA., M. Sarıca, H. Türker, M. Baydın, Ö. Böke, B. Diren, ’’Şizofrenide semptom profili, kognitif durum ile beyin atrofisi arasındaki ilişki’’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2005/ Proje Görevlisi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG derneği